ambitie

De toneelschrijfkunst staat meer dan ooit in de belangstelling en er is een toename in het aantal toneelschijfopdrachten bij de grote gezelschappen en vooral bij kleinere initiatieven. Tegelijkertijd zien we dat de kwaliteit van de Nederlandse toneeltekst niet met deze vraag meegroeit. Wij willen de toneelschrijver ruimte bieden om te werken aan verdieping en verbetering van zijn of haar toneelwerk en producenten de kans geven om dit werk zo optimaal mogelijk te produceren.

In een eerste pilotfase van het Toneelschrijfhuis ontwikkelen wij drie soorten activiteiten:

  1. de schrijftafel
  2. individuele feedback sessie met schrijvers,  acteurs en dramaturgen
  3. onderzoeksessie over de beroepspraktijk