openingstekst

Het Toneelschrijfhuis

Is een huis door en voor schrijvers, opgericht om nieuwe grensoverschrijdende theaterteksten te ontwikkelen, los van productiedwang.  Schrijvers zijn chroniqueurs en hebben tijd nodig om te onderzoeken welke vorm het beste past bij datgene wat ze ons hebben te vertellen. Wij geloven dat schrijvers de kracht bezitten begrip en empathie te stimuleren en grote invloed op maatschappelijke veranderingen kunnen uitoefenen. Wij steunen onafhankelijke schrijvers en vergroten de invloed van hun werk op de wereld.

De toneelschrijfkunst staat meer dan ooit in de belangstelling en er is een toename in het aantal toneelschijfopdrachten bij de grote gezelschappen en vooral bij kleinere initiatieven. Tegelijkertijd zien we dat de kwaliteit van de Nederlandse toneeltekst niet met deze vraag meegroeit. Wij willen de toneelschrijver ruimte bieden om zonder directe productiedwang te werken aan verdieping en verbetering van zijn of haar toneelwerk en producenten de kans geven om zonder presentatiedwang, zo optimaal mogelijk te produceren.

Tijdens maandelijkse bijeenkomsten, lezen en bespreken deelnemers elkaars vorderingen, wisselen kennis en ervaringen uit, onder begeleiding van een dramaturgisch team. De teksten worden aan het einde van het traject gepresenteerd in een schrijversfestival. Het Toneelschrijfhuis zoekt actief mee naar een geschikte producent. De aard van het werk is daarbij leidend.

Hoe meedoen? Schrijvers dienen een onderzoeksvraag in met daarin de onderzoekspunten van de te schrijven tekst.

Wie kunnen meedoen? De toneelschrijver wordt geacht een zelfstandige beroepspraktijk te hebben van minimaal vijf jaar. Een open en constructieve geest wordt op prijs gesteld. De autonome schrijver is in onze visie een kunstenaar die steeds zijn positie ten opzichte van het huidige tijdsgewricht bevraagt en gedreven wordt door nieuwsgierigheid naar antwoorden op de vraag wat het is om mens te zijn. In die nieuwsgierigheid past ook een open houding naar nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden. Het randprogramma van het Toneelschrijfhuis wil in die behoefte voorzien en een geestelijk voedselprogramma ontwikkelen die zowel voor de deelnemende schrijvers als die niet in het jaarprogramma zitten, te genieten is.

 

Mocht je op de hoogte gehouden willen worden of meer informatie willen stuur een mailtje naar info@toneelschrijfhuis.nl

Vriendelijke groet,

Magne van den Berg, Martine Manten, Ditte Pelgrom, Kees Roorda en Lot Vekemans.