Schrijftafels

Een groep toneelschrijvers en dramaturgen komt op regelmatige basis samen om  werk in wording te lezen en te bespreken en om kennis en ervaring uit te wisselen. De teksten kunnen aan het einde van het traject gepresenteerd worden en of Het Toneelschrijfhuis zoekt actief mee naar een geschikte producent. De aard van het werk is daarbij leidend.

De deelnemende toneelschrijvers wordt hebben een meerjarige zelfstandige beroepspraktijk opgebouwd. De autonome schrijver is in onze visie een kunstenaar die steeds zijn positie ten opzichte van het huidige tijdsgewricht bevraagt en gedreven wordt door nieuwsgierigheid naar antwoorden op de vraag wat het is om mens te zijn. In die nieuwsgierigheid past ook een open houding naar nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden.

Voor deze sessies hebben we een bestaand feedbackmodel van DasArts gebruikt en aangepast voor het toneelschrijfproces.

Tafel 2: 2021
Toneelschrijvers: Peer Wittenbols, Lowie van Oers, Vera Morina, Gita Hacham en Kees Roorda. Dramaturgisch gesprek: Paulien Geerlings en Martine Manten.

Tafel 1: 2018/19
Toneelschrijvers: Jorieke Abbing, Magne van den Berg, Hannah van Wieringen, Kees Roorda en Nathan Vecht. Dramaturgisch gesprek: Paulien Geerlings, Martine Manten, Ditte Pelgrom.